Disclaimer

Privacy

Op onze site vragen en verzamelen wij informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen wanneer u bijvoorbeeld informatie bij ons opvraagt. Deze informatie kan onder andere inhouden: uw naam of gebruikersnaam, adres, postcode woonplaats, e-mailadres, wachtwoord en eventuele andere informatie.
U kunt altijd de door u aan ons verstrekte gegevens laten veranderen of verwijderen door ons een e-mail te sturen.
Warmonbikes heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die door u zijn verstrekt. Om deze persoonsgegevens op te vragen kunt u contact opnemen.
Gegevens die door ons worden verkregen via onze site worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en Warmonbikes gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk  toestemming voor hebt gegeven.

Disclaimer

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Warmonbikes. Ook is het verboden deze website te gebruiken op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.
Hoewel Warmonbikes bij het bouwen en onderhouden van deze website heel zorgvuldig is (geweest), is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste informatie.

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

Wobs behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
Wobs is niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of letsel ontstaan gedurende het gebruik van Bike Pogies.

Cookies en Warmonbikes

De site van Warmonbikes maakt gebruik van de volgende cookies:

1. Functionele cookies

Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Uw computer onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor eigen websitestatistieken

Warmonbikes maakt gebruik van cookies om onder andere te analyseren hoe vaak en hoe lang bezoekers de site bezoeken.

3. Cookies via Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hoe kunt u cookies uitzetten?

Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.